ภาพกิจกรรม
ดร.ศิริพงษ์​ นวลแก้ว​ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.ชม.1
   ดร.ศิริพงษ์​ นวลแก้ว​ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.ชม.1นิเทศติดตามการ
   เตรียมความพร้อมรูปแบบและแนวทางบริหารจัดการเรียน
การสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563​ในสถานการณ์การแผ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ ของโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,17:49   อ่าน 89 ครั้ง