ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้าทุก ๆ ท่านเนื่องด้วย
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  เป็นวันเปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองทุกท่านให้นำนักเรียนกลับสู่ภูมิลำเนาที่บ้านของนักเรียนใน
วันที่ 16 มิถุนายน 2563

 - เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงก่อนการเปิดเรียน
 - เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพตามมาตรการกำหนดเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อความปลอดภัย โรคโควิด19 ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก ๆท่าน

***ก่อนเดินทางเข้ามาในบริเวณโรงเรียนต้องใช้ผ้าปิดจมูกทุก ๆ ท่าน***

กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า
ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ

โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 205 ครั้ง